Ouderkamer

Een goed contact tussen school en thuis vinden we belangrijk en bevordert het welbevinden van uw kind.

Op basisschool De Alm is de samenwerking tussen medewerkers en ouders de laatste jaren steeds verder gegroeid. We hebben een ouderkamer waar ouders elkaar steeds vaker ontmoeten. In de ouderkamer kunnen ouders samen een bakje koffie of thee doen, elkaar helpen of gewoon even bijpraten. Ouders kunnen hier gezellig binnenlopen.

Een groepje ouders 'oefenen Nederlands' in de ouderkamer.

Ouders van de ouderkamer organiseren ook activiteiten die samen met de kinderen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan een herfstwandeling of samen een gezellige pauze-hap maken en uitdelen.

Op dinsdagmiddag en woensdagochtend is er altijd wel iemand van de werkgroep aanwezig. 
Mocht je vragen hebben; Marianne van Zutphen (sociaal werker via Contour de Twern) is bereikbaar via mail:
mariannevanzutphen@contourdetwern.nl

Mocht er een reden zijn om de leerkracht of directeur te spreken, wacht dan niet maar kom langs. Als u dit van tevoren even laat weten, kan er een gerichte afspraak gemaakt worden. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, dat een leerkracht met u als ouders/ verzorgers contact op kan nemen.