Ouderkamer

Een goed contact tussen school en thuis vinden we belangrijk en bevordert het welbevinden van uw kind.

Op basisschool De Alm is de samenwerking tussen medewerkers en ouders de laatste jaren steeds verder gegroeid. We hebben een ouderkamer waar ouders elkaar steeds vaker gaan ontmoeten. In de ouderkamer kunnen ouders samen een bakje koffie of thee doen, elkaar helpen of gewoon even bijpraten.

Ouders kunnen hier gezellig binnenlopen. Ouders van de ouderkamer organiseren activiteiten die samen met de kinderen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan een herfstwandeling of samen een gezellige pauze-hap maken en uitdelen.

Mocht er een reden zijn om de leerkracht of directeur te spreken, wacht dan niet, maar kom langs. Als u dit van tevoren even laat weten, kan er een gerichte afspraak gemaakt worden. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, dat een leerkracht met u als ouders/ verzorgers contact op kan nemen.

Communicatie:
Communicatie met ouders Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Als school proberen we ons steentje bij te dragen aan het milieu. Om papier te besparen gaat het overgrote deel van onze communicatie digitaal. We maken daarbij gebruik van e-mail en een schoolapp om onze ouders van informatie te voorzien. Het is handig als u zorgt dat u de schoolapp heeft geïnstalleerd. U kunt hier eenvoudig vakanties en vrije dagen terugvinden, maar ook de nieuwsbrieven en u kunt verlof aanvragen en ziekmelden via de app. Verder worden er regelmatig pushberichten gestuurd om u te herinneren aan bijv. een studiedag. We zullen in de toekomst steeds meer gebruik maken van deze app.

Wekelijks wordt u als ouders op de hoogte gehouden van het schoolnieuws middels een oudernieuwsbrief. Deze wordt via de mail verstuurd en ook wordt hij gedeeld via de app.

Onze schoolapp is geschikt voor alle besturingsstystemen en is te vinden via de App of Playstore. Download 'Basisschool App' en zoek en selecteer daarna onze school.