Nieuwe maatregelen om COVID-19

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft deze week waarschijnlijk ook kennis genomen van de persconferentie omtrent het coronavirus. Er zijn gelukkig geen extra maatregelen voor het basisonderwijs, behalve dat we ons net als heel Nederland aan de 1,5 meter afstand moeten houden.
 Dat betekent dat we ouders op maandag en vrijdag niet meer tegelijk binnen kunnen ontvangen, want dan kunnen we deze afstand niet waarborgen. We moeten helaas hierin dus een aanpassing maken. De kinderen uit onze groepen 1-2 en 3 worden bij de ingang door de leerkracht ontvangen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen zelf naar de klas. Natuurlijk vinden we het contact met u als ouder/verzorger heel waardevol en zijn de korte lijnen belangrijk. U blijft daarom na school tussen 15.15-15.30 uur altijd welkom om met uw kind even binnen te lopen om in de klas iets te laten zien, een kort gesprekje met de leerkracht of het maken van een afspraak.
Het is fijn als u in de school samen met ons de 1,5 meter in de gaten wilt houden. We willen de ouderkamer (voorlopig) door laten gaan, maar hierbij is het wel belangrijk om 1,5 meter te houden.  Daarnaast is het extra belangrijk om de basisregels op te volgen:
  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.