Nieuwe coronamaatregelen op school

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 12 november j.l. zijn er op school de volgende coronamaatregelen:

1,5 meter-regel
Op basisschool De Alm houden volwassenen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand

Mondkapje
Ouders (en andere bezoekers) zijn welkom op school als zij een afspraak hebben, 
maar we willen u vragen om dan een mondkapje te dragen. 
Dit verzoek hangt vanaf 15-11  op alle buitendeuren. 

Ouderkamer
We hebben overleg gehad over de ouderkamer. Voor nu is besloten dat deze open mag blijven. 
We hebben hier een aantal afspraken over gemaakt:
- maximaal 10 personen
- 1,5 meter afstand (de plaatsen zijn gemarkeerd)

Klachten of besmetting
Bij klachten of een besmetting graag altijd contact opnemen met school. 
Er komt een nieuwe beslisboom. Zodra deze online komt, zullen we u deze weer met u delen.