Hier kan je wekelijks spelletjes lenen

Iedere week is de speel-o-theek geopend op woensdag en donderdag aan het eind van de dag. 
Alle kinderen zijn met hun ouders welkom om spelletjes te komen lenen. Er zijn geen kosten aan verbonden en de spelletjes mogen twee weken mee naar huis.

Iedere week mag er ook een aantal kinderen van groep 1-2 naar de speel-o-theek om samen met de leidsters een spel te spelen onder schooltijd. Dit is op de woensdagochtend. Kinderen krijgen van te voren een briefje mee zodat ouders weten dat hun kind aan de beurt is. De ouders zijn ook dan van harte welkom.