Almtoppers

Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen. We streven naar een omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op een vriendelijke manier ontmoeten. We vinden het belangrijk dat de nadruk ligt op positief gedrag. Uitgangspunten hiervoor zijn veiligheid en respect. We zetten een preventieve aanpak in op positieve gedragsveranderingen zodat leerlingen weten welk gedrag er wordt verwacht. School en ouders werken hierin intensief samen. Om tot deze preventieve aanpak te komen hanteren we onze 'Almtoppers':

Op Basisschool de Alm;
- Zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar
- Zorgen we voor elkaars spullen
- Zijn wij voorzichtig met elkaar
- Regelen wij onze zaken goed


Vier keer per jaar staat een van de Almtoppers centraal. We nemen dan samen met de leerlingen een Almtopper onder de loep zodat steeds duidelijker wordt welk gedrag gewenst is.